Gävleborg

Tuffa lärarkrav på kommunerna

1:46 min

Det blir tufft för Gävleborgs kommuner att klara de nya kraven på lärarkvalitet. Redan 2015 ska alla fast anställda lärare ha legitimation och behörighet i alla sina ämnen, men det kommer att kräva stora utbildningsinsatser och omflyttningar.

Var och varannan lärare är obehörig i åtminstone något ämne, säger Jan-Olov Andersson biträdande rektor vid Sofiedalsskolan i Gävle:

– För att få ut en lärarexamen då är det inte så många, men ska alla vara behöriga i det ämne som de undervisar i då är det väldigt många - det kan ju vara 40 procent kanske, säger han.

Hur mycket bekymmer ställer det här till för din planering att få rätt man och rätt kvinna på rätt plats?

– Det beror på hur strikt de tolkar reglerna. Om alla ska vara behöriga i alla ämnen som de undervisar i - i till exempel SO och NO - då blir det problem. För de allra flesta har inte alla ämnen i sin examen.

Farhågor bekräftas
Jan-Olov Andersson:s farhågor bekräftas av de kartläggningar av lärarnas behörighet som Gävleborgs kommuner började med i våras.

Andelen lärare utan examen kan som i exempelvis Sandviken vara 10 procent, men problemet med lärare som undervisar i ämnen de inte är behöriga i är mycket större än så. Det säger skolförvaltningens kvalitetsutvecklare Petter Bergeå som undersökt grundskolan i Hudiksvall.

– Bland de lärarna var det 44 procent som undervisade i något ämne som de inte hade utbildning för att undervisa i, säger han.

Är det bättre eller sämre än riket i stort?

– Om man tittar på den statistik som finns så finns det inget skäl att tro att det är så mycket sämre än någon annanstans egentligen.

Hur tufft blir det att ställa om för kommunerna?

– Jag tror inte att man kommer att klara att alla lärare är behöriga i alla ämnen som de undervisar i till 2015 - det kommer att vara jättesvårt, säger skolförvaltningens kvalitetsutvecklare Petter Bergeå som har undersökt grundskolan i Hudiksvall.

Bekymrad rektor
Och rektor Jan-Olov Anderssson skakar bekymrat på huvudet - lagstiftarna tycks ha förbisett delar av verkligheten, säger han.

– Ja, jag undrar om man har insett hur många tusen lärare som faktiskt inte blir fullt behöriga i sina ämnen, avslutar han.

Tomas Groop
tomas.groop@sverigesradio.se