Torsåker

1800 år gamla järnugnar grävs fram

1:36 min

I förmiddags påbörjades en ny utgrävning på Dansarberget utanför Torsåker i Gästrikland. Denna gång är det en järnframställningsplats från 200-talet e.kr som på nytt ska upp i dagen.

Platsen är alltså 1800 år gammal och Länsmuseets arkeolog Katarina Eriksson tror att den arkeologiska undersökningen ger goda chanser till nya kunskaper om forntida järntillverkning. Intresset koncentreras till resterna av de stora ugnar som man vet funnits på platsen.

- Vi hoppas kunna gräva ut en sådan ugn och få veta hur den användes. Vi vill veta hur mycket järn som kunde framställas, vilken kvalitet det hade och vad det användes till, förklarar hon.

Stora mängder järn

Redan i dag vet Katarina Eriksson att det inte är någon småskalig järnproduktion det handlar om.

- Jämförbara ugnar i Valbo producerade var och en 10 ton per ton. Sammantaget var därmed denna tidiga järnproduktion i Gästrikland större än hela Sveriges järnproduktion under 1600-talet, berättar hon.

Romariket behövde järn

Eva Hjärthner-Holdar från Riksantikvarieämbetet som också deltar i utgrävningen är mest intresserad av att ta reda på vad allt järn skulle användas till.

- Sannolikt gick en hel del åt till jordbruksredskap och vapentillverkning. Men det kan också vara så att omgivningen, alltså i första hand romarikets utposter hade behov av järnet från Gästrikland.   

Anna Molin
anna.molin@sr.se