Gävleborg

Gävleborgs unga struntar i cykelhjälm

1:42 min

Barn och ungdomar i Gävleborg hör till landets sämsta på att använda cykelhjälm och allra sämst är Gävleborgs 13- till 15-åringar. Det visar en undersökning som trafiksäkerhetsorganisationen NTF har gjort utanför 130 grundskolor i 45 kommuner runt om i Sverige.

– Cykelhjälmsanvändningen bland 13- till 15-åringarna i Gävleborg är katastrofalt låg. I den gruppen är det bara fem procent som använder cykelhjälm.

Det säger Lars-Eric Abrahamsson som är verksamhetsledare inom trafiksäkerhetsorganisationen NTF i Gävleborg i en första kommentar till undersökningsresultatet.

Sämre än genomsnittet

Det var våren 2011 som NTF mätte cykelhjälmsanvändningen utanför 130 grundskolor runt om i landet. Totalt sett undersöktes skolor i 45 kommuner och mätningen visar att endast 49 procent eller knappt hälften av landets cyklande barn i åldrarna 8 till 15 år använder cykelhjälm.

För Gävleborgs län är resultatet ännu mer nedslående - endast 24 procent eller knappt var fjärde visade sig använda hjälm.

Även bland 8- till 12-åringarna utmärker sig Gävleborg negativt. Endast 48 procent eller var annat barn i den gruppen använder hjälm, att jämföra med 76 procent för riket i helhet.

Dåliga förebilder

Sammantaget visar undersökningen att Gävleborg har den lägsta andelen cykelhjälmsanvändare i landet, trots att det sedan 2005 är lag på att alla barn upp till 15 år ska använda cykelhjälm.

För Lars-Eric Abrahamsson finns det en enkel förklaring till det usla resultatet:

– Det beror på att de äldre, alltså de som ska vara förebilder för barnen inte heller använder hjälm. Det är bara åtta procent av de vuxna som sätter på sig cykelhjälm, och det avspeglar sig i barnens användning, konstaterar han.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se