Hudiksvall

Nya bostäder i Iggesund

Hudiksvallsbostäder bygger hyreshus i Iggesund. För första gången på 20 år bygger bostadsföretaget nya bostäder.

Styrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att starta nyproduktion på Centralgatan i Iggesund av två hus med totalt sexton lägenheter och sex gruppbostäder. Senast Hudiksvallsbostäder byggde ett nytt bostadshus var 1992, då kvarteret Stallet på Kotorget i Hudiksvall stod färdigt.