Gävleborg

Pengar till utbildning i statsbudgeten

1:44 min

En försiktig budget för 15 miljarder kronor. Det var vad den moderate riksdagsledamoten Tomas Tobé och andra företrädare för regeringsalliansen kunde visa upp när nästa års stadsbudget skulle presenteras och analyseras i Gävle i dag.

– Nu är det tid för ansvar det är mycket oroligt i världen men vi kan till skillnad från många andra länder i världen gå fram med satsningar medan man i andra länder gör stora nedskärningar i välfärden.

Vad får Gävleborg?
– Mer resurser för att kunna ge utbildning till arbetslösa. Vi sänker restaurangmomsen så att våra restauranger förhoppningsvis kan sänka sina priser. Vi ska också se till att vi ska komma med mer infrastruktursatsningar så att vi kanske slipper en del av de problem som vi såg med underhåll i vintras av både järnväg och väg, säger Tomas Tobé.

Och Tomas Tobés folkpartistiske allianskollega Hans Backman framhöll gärna pengarna till skolan som extra viktiga för Gävleborg

– Totalt sett satsat det 3,8 miljarder på kompetensutveckling för bättre karriärmöjligheter för lärare men också på utbildningsplatser för ingenjörer, säger Hans Backman.

Det uppskattar du?
Ja, vi har många som jobbar på till exempel Sandvik och på andra företag och som har behöv av fler ingenjörer, säger Hans Backman.

Regeringen hävdar att det fram till och med 2014 ska satsas totalt 8,1 miljarder kronor på en mängd arbetsmarknadsåtgärder som exempelvis fler arbetsförmedlare, arbetsmarknadsutbildningar och anställningsstöd för långtidsarbetslösa. Det är förstås välkommet i arbetslöshetens Gävleborg säger Gävle kommuns oppositionsråd Inger Källgren Sawela, som ändå gärna skulle ha önskat ett ännu större socialt engagemang från sin regerings sida.

– Jag tycker att staten skulle ta ett större försörjningsansvar för de som behöver försörjningsstöd. Jag tycker också att de svagaste i samhället, de som är i behov av LSS-lagstiftningen, där kryper också staten tillbaka och det är jag inte nöjd med, säger Inger Källgren Sawela.

Tomas Groop
tomas.groop@sverigesradio.se