Styckmordsrättegången

Åklagare vill ha skärpta straff

0:46 min

Efter lunch startade slutpläderingarna i Hovrätten i styckmordsrättegången. Åklagare Ann-Charlotte Bålman vill se en skärpning av påföljden.

Så här sa åklagare Ann-Charlotte Bålman i slutpläderingen:

– Under alla förhållanden så menar jag att hela situationen visar att alla tre tilltalade har handlat med en uppenbar likgiltighet inför det faktum att Christian Larsson skulle dö av det omfattande och brutala våld som de tillsammans och i samförstånd utsatte honom för, säger hon.

– Tingsrättens rubricering mord menar jag också är helt riktig bedömd, men när det gäller frågan om påföljd håller jag inte riktigt med tingsrätten. Frågan är då - vad är straffvärdet om vi skulle se till en vuxen person - en person över 21 år? Jag menar alltså att då borde straffvärdet ha varit livstids fängelse, säger åklagare Ann-Charlotte Bålman.

I tingsrätten dömdes de tre till 10, 11 och 12 års fängelse.

Åklagaren yrkar på fängelse i 13-14 år för både lägenhetsinnehavaren och bilföraren. För den yngste i trion vill hon ha 11-13 år.

Bålman intervjuas
Efter slutpläderingen fick vår reporter en pratstund med åklagaren och hon sa då så här:

– Påföljden ligger lite lågt. Framför allt är det tingsrättens uttalande om att man ska utgå från att för en person över 21 år skulle detta inte ha inneburit livstids fängelse och där tycker jag att tingsrätten har dragit fel slutsats. Utgångspunkten borde vara värderingen att en sådan här gärning ska föranleda livstids fängelse för en person över 21 år, och det ska man utgå från när man bedömer vad dessa unga män ska då ska dömas till, säger hon.

Men har det kommit fram nya omständigheter under hovrättsförhandlingen som skulle kunna visa på det?

– Det har inte kommit fram några nya omständigheter och jag tycker att tingsrättens dom - och det har jag också sagt här i förhandlingarna - är välmotiverad på många sätt men just när det gäller värderingen av brottet där är jag inte överens med tingsrätten.

Och du anser att det här brottet har varit så pass grovt att 14 år är motiverat?

– Jag tycker att det finns många försvårande omständigheter här...lidandet för offret, hans dödsångest, och att det har pågått ganska länge, säger åklagare Ann-Charlotte Bålman.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sverigesradio.se/gavleborg