SUNDSVALL

Klart i hovrätten - dom 14 oktober

I dag avslutas styckmordsrättegången i Hovrätten för Nedre Norrland med slutpläderingar. Christian Höijer och Agneta Sundberg finns på plats och rapporterar direkt i radio och här på webben.

11:17
Då är förhandlingarna slut här i hovrätten, domen meddelas om tre veckor, det vill säga 14 oktober klockan elva.

11:09
Så återkommer advokaten till åklagarens bevisning om nätverket Libertad (Crew). Det finns över huvudtaget inget som belastar Bilföraren, menar Jovicic, eftersom Bilföraren bara sagt att han sympatiserar med personerna bakom som vänner, inte som organisation.

Slutligen tycker Jovicic att de tilltalades unga ålder vid brottstillfället bör tas i beaktande av rätten, han hävdar att åklagaren inte ens nämnt det under sin slutplädering.

10:54
Jovicic talar sen om nyckelmomentet när (i Bilförarens version)Lägenhetsinnehavaren springer in och delar ut de första huggen i CL:s kropp. ”Från och med då inser Bilföraren att det här bara kan sluta på ett sätt och att han blivit inblandad i något han inte räknat med”, säger advokaten som ansluter sig till övriga försvarare om att det intet funnits någon rationell planering i det som skett.

10:50
Jovicic vänder sig mot tingsrättens uppfattning att det finns bevisat att Bilföraren gjort sig skyldig till mord. Han anser inte att det vederlagts vad som hänt under tiden Bilföraren åker iväg från lägenheten under mordkvällen.

Jovicic pratar nu om det hela skett ”tillsammans och i samförstånd” som åklagaren drivit. Frågan är när samförståndet inträffar?, frågar sig advokaten och talar om Lägenhetsinnehavarens drivande roll i initialskedet där han startar misshandeln och hämtar tillhyggen.

Jovicic menar att också filmerna och dess kommentarer stöder att Lägenhetsinnehavaren är den drivande.

10:38
”Det är uppenbart att Bilföraren känner sorg och är anfrätt av det som skett, hans återvändo till Bollnäs är otänkbar de närmaste 20 åren. Men det innebär inte att han inte har rätt att freda sig mot de andra inblandade i det som skett”, säger Jovicic inledningsvis.

Jovicic pratar först om Lägenhetsinnehavarens insatser, ett drogberoende, de tillhyggen han var beväpnad med och den vilja han hade att ge igen på CL för de stulna pillren.

Jovicic talar sen om den tid som förflöt medan den inledande misshandeln påbörjades tills hans klient dök upp. När det väl sker skiljer sig de tre tilltalades berättelser åt.

Dessutom, menar advokaten, har det här ruskat om Bollnäs i sin grundval och källor har funnits överallt, inte minst på internetsajten Flashback.

Jovicic talar också om det faktum att både Den yngre och Lägenhetsinnehavaren plötsligt har grumliga bilder efter det att mordet skett, han kommer att ”belysa dessa mekanismer”, som han säger.

10:30
Dags för Bilförarens advokat Slobodan Jovicic.

10:15
Rätten tar paus efter advokat Lindström avslutat sitt slutanförande.

10:08
Till sist vill Lindstöm säga att Lägenhetsinnehavaren känner kraftig empati för familjen som drabbats. Han har mått oerhört dåligt och gått ned sex kilo under häktningstiden. Han har vidare haft kontakt med präst och kurator för att bearbeta händelsen.

När det gäller straffvärde så säger Lindström att det inte har funnits något uppsåt. ”Det handlar om 18- och 19-åringar som tappat fullständig kontroll i en paniksituation.”

På tal om straffvärdet, där har rätten att ta ställning till om det handlar om dråp eller mord i Lägenhetsinnehavarens fall. Om hovrätten, precis som tingsrätten, anser att det handlar om mord så ska man med ungdomsrabatt hamna under tio års fängelse, enligt Lindström.

09:57
Precis om advokat Silbersky gör Lindström ett nummer av att tingsrätten avskrivit de flesta vittnen i sin dom. Han menar att inte heller det som Anmälaren sagt i rätten kan tillskrivas speciellt stort värde eftersom det färgats genom flera korslagda historier.

Lindström tycker inte heller att mobilfilmen från skogen ska belasta hans klient särskilt tungt eftersom han känt ett grupptryck. Han tycker att det är väl enkelt att tolka orden precis som de är sagda på filmen, han menar att Lägenhetsinnehavaren är påverkad av tabletter och, som sagt, att han känt ett hot genom grupptrycket.

Slutligen anser Lindström att åtalet för mord ska strykas och yrkar på ett sänkt straff.

9:46
Lindström inleder med att säga att Lägenhetsinnehavaren inte tar på sig mordet. Han säger att han känt sig tvingad av Bilföraren. Enligt Lägenhetsinnehavaren perforerar Bilföraren Christian Larssons (CL:s) hjärta. Det är de uttalanden som Bilföraren gör under tiden för knivskärningen som gör att Lägenhetsinnehavaren känner sig tvingad att använda kniven. Lägenhetsinnehavaren har, enligt advokaten, inte haft något uppsåt att delta i de knivskärningar som han anser att Bilföraren men även Den yngre medverkar till.

Advokat Lindström fortsätter med att lägga stort ansvar på Bilföraren och målar upp hans tidigare brottsförflutna som tunga belastningar och han den senare varit drivande både under själva knivskärningen men också i den hantering av kroppen som följde. Advokaten säger att han är kritisk mot domen i tingsrätten. Han anser vidare att rätten i sin dom inte kunnat styrka några avgörande bevis mot att Lägenhetsinnehavaren skulle ha medverkat till mordet och frågan om tvånget från Bilföraren helt förbisetts.

Lindström menar att mordet knappast heller var planlagt eftersom det skedde hemma hos Lägenhetsinnehavaren, något som knappast skulle vara till fördel för honom. Det faktum att de också måste åka iväg flera gånger visar att de inte haft planer att genomföra ett mord. Lindström menar att det handlar om ett akut uppsåt där någon plötsligt bestämmer sig för att döda CL. Och mordet, menar Lindström, inträffade efter det att Lägenhetsinnehavaren lämnade lägenheten.

Lindström spekulerar i att det kan ha varit att slippa straff för grov misshandel som Bilföraren och/eller Den yngre bestämmer sig för att döda CL.

Lindström menar att det är en väsentlig skillnad att avsluta med en grov misshandel, mot att ta del i ett styckmord., vilket han alltså inte anser att åklagarsidan kunnat bevisa när det gäller hans klient.

Lindström talar sen om att de övriga velat lägga över skulden på Lägenhetsinnehavaren. Att Lägenhetsinnehavaren lämnar felaktiga uppgifter inledningsvis, anledningen är att han är rädd för Bilföraren.

09:20
Tydligen vill inte Lägenhetsinnehavaren framföra nåt, han ville bara överlägga med sin försvarare.

09:03
Förhandlingarna startar, men avbryts lika snabbt av att advokat Lindström begär att få tala med sin klient i tio minuter. Han vill uppenbarligen delge Lindström och rätten något, men kunde inte komma i kontakt med Lindström i går.

8:55
Det är nu sista dagen och slutanförandena fortsätter med advokaterna Carl Lindström som företräder Lägenhetsinnehavaren och där efter Slobodan Jovicic som företräder Bilföraren.

Advokat Jovicic gissar att det hela kommer att vara klart innan lunch.

Efter gårdagens dramatiska avslutning där advokat Leif Silbersky retade upp sig på målsägandebiträdet K-G Myhrberg så är stämningen åter kamratlig mellan de båda sidorna i rätten.Åtminstone utanför rättssalen.