Gävleborg

Farliga vägar i länet

Två av Sveriges 55 farligaste vägsträckor finns i Gävleborg. De två vägsträckorna i Gävleborg som finns på listan, är E4:n mellan Kongberget och Gnarp samt väg 83 mellan Sibo och Vallsta.

Det visar en sammanställning där tidningen På väg bett Trafikverkets regionala och centrala trafiksäkerhetsexperter lista vilka de farligaste vägarna är i respektive region. På dessa vägar dör hundratals människor varje år.