Gävleborg

Jägarnas riksförbund ryter till

Miljöministern, Naturvårdsverket och länsstyrelsen för x-län deltog inte på ett möte om vargpolitiken i Hälsingland. I ett brev till regeringen skriver arrangörerna, Jägarnas riksförbund, att agerandet är stötande.  

Att vare sig miljöministern eller någon representant från Naturvårdsverket eller länsstyrelsen från Gävleborg, dök upp på ett möte i Hälsingland om vargpolitiken är "stötande." Det skriver Jägarnas riksförbund, som arrangerade mötet, i ett brev till bland andra regeringen efter träffen som genomfördes i Svabensverk, på gränsen mellan Gävleborg och Dalarna den 27 augusti. Närmare hundra närvarande personer ska ha ställt sig bakom uttalandet.