Gävleborg

Så ska högskolefusket stoppas

1:33 min

Mer förebyggande arbete hellre än högre straff. Det är receptet för att få stopp på fusket vid landets högskolor, menar Högskoleverket i en ny rapport som kom i dag.

Rapporten visar också att fusket har ökat kraftigt de senaste åren, bland annat på Högskolan i Gävle. Svante Brunåker jobbar som prorektor på högskolan och han håller med om att det förebyggande arbetet är viktigt.

– Vi har nu en serie med lunchsamtal som går kring pedagogik och fusk som tar upp hur man kan lägga upp kurs och examination på ett sätt så man undviker fusk, säger Svante Brunåker.

Antalet studenter som åker dit för fusk har ökat på Högskolan i Gävle och i hela landet de senaste åren. Förra året hade antalet disciplinärenden ökat med 48 procent jämfört med år 2009. I många fall handlar det om att studenter har kopierat uppgifter från Internet och lämnat in. Och Svante Brunåker har några teorier om vad ökningen beror på.

– Några förklaringar finns. Några är att det är ett svårt ämne. Det andra är att man inte har tid, att man börjat läsa för sent och det tredje är språket. Det ser man på dem som läser internationella utbildningar kurser och program. Ibland är språket ett hinder.

Men Svante Brunåker tror inte att nyckeln till en högskolevärld utan fusk är strängare straff. Och på Högskolan i Gävle kommer man nu att ägna mycket tid åt att prata om just fusk.

– Högskoleverket nämner det här med konferenser där har några medarbetare hos oss redan tittat på och anmält sig till internationella konferenser.

Anna Molin
anna.molin@sverigesradio.se

Erika Hällberg
erika.hallberg@sverigesradio.se