Söderhamn

Giftområde blir bostadsområde

Idag firar Söderhamns kommun att tidernas största miljöprojekt nått målet. Tonvis av kreosot och arsenik har sanerats på Stugsundsudden och nu är området giftfritt och redo att ta emot invånarna.

I augusti 2009 påbörjades arbetet att ta bort 65 års föroreningar bestående av kreosot, kiselaska och arsenik.

På området höll företaget Stab Suecia till och impregnerade virke.

Saneringen har kostat omkring 100 miljoner varav Naturvårdsverket stått för merparten av kostnaden.