Trösken tappas på vatten

1:36 min

Vattennivån i sjön Trösken som fungerar som Korsnäsverkens vattenmagasin sänks nu till rekordlåg nivå. Sänkningen sker på grund av att Trafikverket måste reparera en liten bro på väg 76 vid Harnäs nära Skutskär. Korsnäs har stängt de pumpar som normalt förser Trösken med vatten från Dalälven och det går redan att se hur sjöns stora vattenyta sakta men säkert sjunker undan.

-Sänkningen är just för att vi ska kunna få plats och reparera. Eftersom vi ska spruta med sprutbetong så kräver det en viss höjd från vattnet upp till undersidan av bron, säger Johan Karlsson på Trafikverket.

Enligt Korsnäs som tar sitt processvatten från Trösken ska vattenytan senast om en dryg vecka nått sin lägsta tillåtna nivå: 8,2 meter över havet. Det är en rejäl sänkning konstaterar trafikverkets Johan Karlsson som ansvar för projektet.

- Mellan 40 och 50 centimeter, nivån sjunker ungefär med nånstans mellan fyra och sex centimeter per dygn.

Varför tar ni i så med storsläggan?

- Det är ju våra entreprenörer som väljer att använda sig av den här metoden.

Trösken är ett populärt fiskevatten, men enligt projektledare Johan Karlsson utgör vattendomen en garanti för att sänkningen inte ska skada områdets djur och växtliv.

- Vi har fått ett yttrande från Länsstyrelsen i Gävleborg där man inte kan se att det skulle påverka naturvärdena i området under den här begränsade perioden.

Tomas Grooop
tomas.groop@sverigesradio.se