hofors

14 år yrkas för mordet på skolanställd

1:54 min

I dag hölls slutpläderingarna i hovrätten gällande mordet på en 54-årig skolanställd man i Hofors och åklagaren Krister Frykman yrkar på fjorton års fängelse för den morddömde 21-årige mannen. Tingsrätten dömde mannen till nio års fängelse.

Brottet, då 21-åringen slog ihjäl 54-åringen, är enligt åklagaren så pass grovt att mannen bör dömas för högsta möjliga straff, alltså fjortons års fängelse.

21-åringens advokat Gustaf Andersson är däremot av en annan uppfattning och yrkar på att hans klient döms för grov misshandel och vållande till annans död.

Sammanfattningsvis anser försvaret att det finns saker som talar för att våldet inte varit så pass grovt som tingsrätten bedömt.

Även de andra två medåtalade ska ha hårdare straff enligt åklagaren. Kvinnan som bland annat dömdes för grov misshandel och vållande till annans död bör få fyra års fängelse.

Mannen som dömdes för medhjälp till misshandel bör enligt åklagaren dömas till medhjälp till synnerligen grov misshandel, vilket även det skulle ge ett längre fängelsestraff än de åtta månader han dömdes till i tingsrätten.

Hovrättens dom meddelas den andra november.