gävleborg

Utomnordisk bakgrund efterfrågas

2:11 min

Allt fler småföretag i länet efterfrågar människor med utomnordisk bakgrund. Orsaken är att företagen expanderar på internationella marknader och behöver personer med erfarenheter från andra delar av världen. En av dem är Kattia Hansson.

Kattia Hansson är en av dem som nu söker jobb som ekonom på ett företag som vill slå sig in på den sydamerikanska marknaden:

– Jag har redan erfarenhet av att arbeta i internationella företag och har många kontakter i Peru, säger Kattia Hansson.

Runt 30 företag från länet söker nu nya medarbetare Men det är inte enbart ett annat språk och en annan kultur du ska ha kunskap om. Du ska kunna både svenska och engelska och ha en akademisk utbildning.

De som ansvarar för att hitta företagen med behov och människorna med kompetens är länsstyrelsen och exportstiftelsen.

– Vi rekryterar företag som har behov av kompetens och sedan rekryterar vi sökande som passar mot företagens behov, säger Hans Karlsson som är vd för exportstiftelsen.