Gävle

"Skadorna till havs är minimala"

1:17 min

Under hela lördagen genomsökte kustbevakningen Gävlebukten för att se om det holländska fartyget i Gävle hamn hade läckt ut olja även längre ut till havs. Men man hittade inga stora mängder kunde man konstatera på kvällen.

Oljeutsläppet som drabbade Gävle hamn i fredags är det största som har drabbat hamnen på många år och man misstänkte att det även hade läckt större mängder olja längre ut till havs. Men det visade sig vara fel.

– Det var en väldigt gynnsam utveckling av utsläppet. För vår del avslutade vi operationen i går kväll vid halvåtta-tiden. Då fanns det ingen mer olja att bekämpa ute till havs, säger Lars Langman på Kustbevakningen i område Nordost.

Och då hade ni också använt er av flyg...

– Ja, både fartyg och flyg. Och flyget är det mest effektiva sättet att titta efter olja.

Så det troliga var att utsläppet mest var inne i Gävle Hamn?

– Ja, det var en liten fläck som hade gått upp på land men det var väldigt begränsade mängder. Vi begränsade ett utsläpp uppemot ett Natura 2000-område med en gummibarriär som vi lade i vattnet för att hindra oljan att gå upp på land. Men vi bedömer skadorna vara minimala, säger Lars Langman på Kustbevakningen i område Nordost.

Fartyget som har läckt olja hålls än så länge kvar i Gävle hamn, men eventuellt kan det få lämna hamnen senare i dag.

Tomas Forsman
tomas.forsman@sverigesradio.se