Skutskär

Bakslag för Skutskärs hamn

Företaget Skutskärs hamn och logistik AB har överklagat Sjöfartsverkets beslut att avslå företagets ansökan om att göra Skutskärs hamn till en allmän hamn.

I sin överklagan till näringsdepartementet skriver man bland annat att Skutskärs hamn borde ges samma förutsättningar som andra hamnar med likartad verksamhet - det vill säga inrättas som allmän hamn.