Gävleborg

Lodjursjakt - trots att stammen minskar

1:44 min

Inom kort kommer länsstyrelsen att besluta om hur många lodjur som får fällas under årets licensjakten i mars. Men trots att lodjursstammen har gått ner kraftigt under de senaste tio åren så tänker Länsstyrelsen hålla sig till de minimikrav som gäller för hur många lodjur som ska finnas i länet.

– Det finns ett förvaltningsmål på 20 men när det fattades så var det aldrig diskussioner om man skulle tillåta licensjakt om nivån var under 20. Det är 15 som är vårt mål som vi måste uppnå för att kunna besluta om jakt och sedan är licensjakt en del av förvaltningen så vi tar inte ställning till målet om 20 utan det är 15 som vi har att rätta oss efter från Naturvårdsverket, säger Sofia Ageheim är rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen.

15 familjegrupper är minimikravet
Det Sofia Ageheim talar om är antalet familjegrupper av lodjur i länet. Enligt politiskt satta mål så finns det en vilja att man ska ligga runt 20 familjegrupper i Gävleborgs län, men det finns också ett minimikrav, nämligen 15 familjegrupper. Något som länsstyrelsen har konstaterat - genom inventering – att det finns redan nu.

– Vi har kommit upp dit redan nu på bara några veckor. Förra året hade vi ett resultat som räckte till för att vi skulle kunna fatta ett beslut, säger Sofia Ageheim.

Inventeringsmetoden är kritiserad
Men den inventeringsmetod som länsstyrelsen använder sig av är kritiserad.

– Man kör med något som kallas för "snoking" när länsstyrelsens personal är ute och letar efter lodjur efter tips och det har visat sig att den där metoden inte riktigt fungerar, säger Per Mellström som representerar jaktintresset i länsstyrelsens viltförvaltningsdeligation.

Beslut fattas om ett par veckor
Men enligt Sofia Ageheim så funkar metoden tillräckligt bra för att man ska kunna fatta beslut.

Men trots kritik mot inventeringen och att länsstyrelsen inte lever upp till de politiska mål som är satta så tänker ändå länsstyrelsen fatta ett beslut om licensjakt på lodjur inom ett par veckor.

– Länsstyrelsen strävar mot de mål som är satta men det finns olika sätt att göra det och sedan om jakt förbättrar eller försämrar, det kan jag inte uttala mig om, säger hon.