Söderhamn

Frias för miljöbrott

0:54 min

Företrädaren för återvinningsföretaget Bromsäng Recycling frias från anklagelserna om miljöbrott av Hudiksvalls tingsrätt. Tingsrätten tycker inte att åklagaren bevisat att mannen uppsåtligen eller genom oaktsamhet orsakat att det släppts ut föroreningar.

Däremot döms mannen för otillåten miljöverksamhet och försvårande av miljökontroll till dagsböter.

Miljöåklagare Christer B Jarlås har inte hunnit ta del av domen än men säger i en kommentar att han tycker det är en mild dom och att bötesbeloppet på 2500 kronor endast motsvarar en måttlig nedskräpning. I dagsläget har han inte tagit ställning till om han kommer att överklaga den.

Fluffet består av nedmald bilinredning
I åtalet menade åklagaren att företrädaren för Bromsäng recycling gjort sig skyldig till miljöbrott genom att lagra för mycket fluff på området i Stugsund. Högarna som består av nedmald bilinredning har varit alldeles för stora och har vid ett par tillfällen självantänt.

Miljöfarliga ämnen har släppts ut
Vid bränderna har miljöfarliga ämnen släppts ut i marken men Hudiksvalls tingsrätt tycker inte att bevisning räcker.

Tingsrätten menar att åklagaren inte kunnat visa att mannen uppsåtligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldig till miljöbrott och ogillar därför den åtalspunkten.