Bråk om kristna namn på begravningskapell

Sedan i våras rasar en infekterad strid i Gävles kyrkogårdsnämnd. Frågan som har splittrat ledamöterna i två läger handlar om namnen på stadens viktigaste begravningskapell, Det Eviga Livets kapell och Uppståndelsens kapell. Begravningsombudet Monica Andersson har begärt att kapellen döps om eftersom namnen upplevs som kränkande för många icke-troende.

Kapellen är nämligen inte kyrkliga utan Gävles allmänna kapell, som enligt begravningslagen ska vara helt neutrala och befriade från alla typer av religiösa symboler. Men i kyrkogårdsnämnden har majoriteten av ledamöterna hittills motsatt sig ett namnbyte.

Den 8:e december behandlas ärendet återigen av nämnden.