Gävle kommun kräver lägre biljettpriser för pendlare

”Ett gigantiskt systemfel”. Så betecknar kommunledningen i Gävle SJ:s prissättning för arbetspendling per tåg mellan Gävle och Stockholm.

Det faktum att resorna kostar 60 procent mer mellan Gävle och Stockholm än mellan Norrköping och Stockholm är sannolikt en viktig orsak till den rekordhöga arbetslösheten i Gävleborg. Det hävdar kommunledningen, och begär i ett brev till regeringen att något görs åt saken.

Enligt Gävle kommun tvingas många avstå från jobb i Mälardalsregionen när en månadsbiljett i 2:a klass mellan Gävle och Stockholm kostar så mycket som 4700 kronor.