Budgetmangling i Nordanstig - konsekvenser för skolorna

Idag ska skolpolitikerna i Nordanstig arbeta fram en budget för nästa år. En budget som präglas av besparingar. Runt 6 tusen kronor per elev måste sparas in - och tydligt är att detta ger konsekvenser för kommunens 10 skolor.

Men in i det sista har skolpolitikerna fått anstånd med att presentera hur ett förslag skulle kunna se ut - något som har skapat stor oro bland elever och föräldrar.