Sandviken by night ska bli tryggare

I kväll ordnar Sandvikens kommun en trygghetsvandring för att hitta de platser i centrum där invånarna känner sig otrygga.

Alla inbjuds att delta för att hitta mörka passager, skymmande plank eller flagnande fasader. Det som är lätt åtgärdat lovar Bygg och miljökontoret ta itu med omedelbart, medan andra åsikter om otryggheter i miljön ska beaktas i Sandvikens nya centrumplan.