Kritik mot offentliggjord förundersökning i prostitutionshärva

Tingsrättens beslut att släppa hela förundersökningen kring prostitutionshärvan i Bollnäs upprör utredningschefen Leif Hagelin vid Bollnäspolisen. Han anser att förundersökningen borde ha sekretessbelagts eftersom det som nu har uppmärksammats i media skadar flickorna och deras anhöriga.

Men tingsrättens lagman Rune Johansson säger att enligt hans bedömning finns det inte tillräckliga skäl i sekretesslagen för att hemligstämpla handlingarna.