450 länsbor vill ha friår

450 länsbor har tagit chansen att ansöka om betald ledighet från arbetet - så kallat friår - sedan regeringen i höstpropositionen avsatte medel för totalt 361 helårsplatser i länet. Det visar en sammanställning som Länsarbetsnämnden gjort.

Bland de sökande återfinns de flesta yrkeskategorer, men lärare och sjukvårdspersonal dominerar stort med tillsammans nära 250 ansökningar. Av statistiken framgår också att tre fjärdedelar av de sökande är kvinnor, att en majoritet av de som önskar ledigt är över 50 år samt att Hudiksvall är den kommun i länet som har allra flest ansökningar.

Den som får friår beviljat erhåller en ersättning motsvarande 85 procent av A-kasseersättning. Vikarien får vanlig lön enligt avtal.