Mindre utsläpp än beräknat

De positiva miljöeffekterna av kommunernas lokala miljöinvensteringar överträffar förväntan. När hälften av invensteringarna är genomförda har koldioxidutsläppen reducerats med 700 000 ton årligen i Sverige - 30 procent mer än planerat.

Inkluderas samtliga invensteringar beräknas utsläppen minska med minst 1,5 miljoner ton, vilket motsvarar drygt halva det svenska klimatmålet.
Det framgår av en sammanställning från Naturvårdsverket.