Oljeolyckan i Sandarne

Skattebetalarna ska bekosta oljeolyckan

1:55 min

Nu står det klart att en stor del av saneringsarbetet efter oljeolyckan i Sandarne kommer att bekostas genom skattemedel. Det gäller kustbevakningens insatser som totalt kostat 7,8 miljoner kronor.

Kustbevakningen har enligt lag ingen rätt att begära ersättning för de insatser som gjordes i samband med företaget Arizona Chemicals utsläpp, och nu hamnar slutnotan alltså hos skattebetalarna.

Anna-Clara Eriksson är verksjurist på kustbevakningen:

– Kustbevakningens rätt att begära ersättning för vid den här typen av miljöräddningsinsatser, beror bland annat på vilken typ av utsläpp som skett vid olyckan, förklarar Anna-Clara Eriksson.

Finansieras av skattemedel
Olyckan då 800 000 liter råtallolja läckte ut i havet utanför Söderhamn krävde omfattande saneringsinsatser både av Söderhamns kommun, räddningstjänsten och Kustbevakningen.

Företaget Arizona Chemical har vid flera tillfällen sagt att man kommer att stå för samtliga kostnader i samband med saneringsarbetet, men sanningen är att större delen av de totala kostnaderna hittills, kommer att finansieras av skattemedel.

Orsaken är att kustbevakningen inte kan begära ersättning för utsläpp som gäller råtallolja.

– Det är egentligen bara vid insatser i samband med utsläpp av något som vi kallar för beständig mineralolja - som kommer från fartyg - där våra kostnader är ersättningsgrundande, säger juristen Anna-Clara Eriksson på kustbevakningen.

7,8 miljoner betalas av kustbevakningen
Totalt har saneringsarbetet kostat knappt 13 miljoner kronor. Fem miljoner är kostnader för räddningstjänstens och kommunens arbete; kostnader som Söderhamns kommun redan börjat fakturera företaget Arizona Chemical.

Men resterande 7,8 miljoner kommer alltså bekostas av kustbevakningen och i slutändan skattebetalarna.

– Det är ett problem och det är en otydlighet i lagstiftningen så vi vill ska förtydligas så att vi har möjlighet att begära ersättning i flera fall än när det gäller beständig mineralolja, säger verksjuristen Anna-Clara Eriksson.