Färila

Sågen varslar trots rekordproduktion

1:19 min

Trots rekordstora virkeslager i nordvästra Hälsingland efter stormen Dagmar har Setra sågverk i Färila bestämt att förlänga tidigare varsel om uppsägning. Varslet omfattar fyra personer som redan i oktober aviserades om uppsägningarna på grund av brist på timmer till sågen.

Varslen ligger alltså kvar, men förskjuts framåt i tiden. Det säger Mattias Forslund, platschef för Setras sågverks totalt omkting 40 anställda:

- Uppsägningarna förhandlades och beslutades i höstas då sågverkskonjunkturen var dyster och då vi led brist på timmer. Nu förlänger vi varseltiden med fyra månader, förklarar han.

Timmer i överflöd

Varslen ligger alltså kvar, trots att Setras sågverk i Färila just nu paradoxalt nog har ett jättelager av timmer på grund av all den stormfällda skogen i norra Hälsingland. Omkring 45.000 kubikmeter väntar på att bli brädor och plankor och långt ifrån alla granar är framkörda ur de omfattande stormskogarna i Hälsingland.

Oro för framtiden

Orsaken till att de fyra varslen om uppsägning ändå kvarstår är en befarad timmerbrist även kommande höst. Till hösten ska det nuvarande jättelagret av timmer vara färdigsågat och det finns enligt Mattias Forslund oro för att skogsägarna sedan inte kommer att leverera mer:

- Det finns en sådan oro. Vi måste upplysa skogsägarna om att vi blir stående stilla om inte införseln fungerar, säger han.