Gruppboende vill ha kameraövervakning

Ledningen för Ekbackens gruppboende i Gysinge utanför Sandviken har ansökt om att få införa kameraövervakning.

På Ekbacken behandlas psyksjuka med missbruksproblem, men det är inte de boende som ska övervakas. Istället är det besökarna som ska filmas eftersom det har förekommit att en del av dem har uppträtt störande och hotfullt, något som har skapat oro både bland patienterna och vårdpersonalen. Tanken är att en kamera ska installeras vid entrén så att personalen snabbt ska kunna se vem som ringer på dörren.