Gävleborg

Många självmord i Gävleborg

1:26 min

Det är många som tar livet av sig i Gävleborg. I socialstyrelsens senaste mätning 2010 begick 42 personer självmord här det året. Sett till folk-mängden är det bara tre andra län som har en högre siffra. De flesta självmorden begås av män.

– Klockan sju på morgonen var polisen, prästen och min dotter här, säger Regina Siuvatti.

Polisen ringde på dörren
Hennes son tog sitt liv i höstas. Och hon förstod vad polisen skulle säga när de knackade på dörren.

– Jag har varit rädd för vad som skulle hända honom under hela hans liv nästan.

Konstant antal
Antalet och andelen självmord håller sig ganska konstant över tid, både i landet som helhet och i Gävleborg.

2010, som är den senaste statistik som socialstyrelsen har, valde 42 personer att ta sitt liv i här. 12 av dem var kvinnor, 30 var män.

Det motsvarar 15,2 självmord per 100.000 invånare. Och det är bara sex andra län som har en högre andel självmord.

– Är det bruksmentaliteten som ligger bakom? Det låter som det. Jantelagen är stark i de här områdena. Här får man inte sticka ut, säger Regina Siuvatti.

Johannes Rosendahl
johannes.rosendahl@sverigesradio.se