landstinget

Lätt att blanda ihop läkemedelslistor

Nu drar Landstinget Gävleborg igång en kampanj för patienter som tar flera olika mediciner.  Kampanjen heter "Håll koll på din läkemedelslista" och syftet är att höja patientsäkerheten.

Orsaken till landstingets krafttag är att människor ofta tenderar att blanda ihop läkemedelslistorna som de får från vården och apoteken, skriver Landstinget Gävleborg i ett pressmeddelande. 

– Om man inte känner till skillnaden mellan de två läkemedelslistorna finns risken att man till exempel feldoserar sin medicin, säger Stefan Back som är ordförande i landstingets Läkemedelskommitté.

Kampanjens mål är att uppmärksamma patienter på hur viktigt det är att skilja på dessa två listor.