Lantmäteriet - alltid öppet

Lantmäteriet i Gävle är en av de myndigheter som kommit längst i arbetet med att bli en 24-timmars myndighet. Det vill säga förverkliga regeringens vision om att erbjuda medborgarna service och lättillgänglig information dygnet runt.

Via internettjänsten ”Fråga Lantmätaren” kan man sedan en tid tillbaka få svar på frågor angående fastigheter och lantmäteriförrättningar.

”Fråga Lantmätaren” har varit mycket välbesökt, och nu planerar Lantmäteriet på en rejäl utökning av servicen. Redan nästa år ska alla sakägare via nätet ska kunna följa sitt ärende från ax till limpa genom hela beslutsprocessen. Med ett personligt lösenord ska man via sin dator hemma själv komma åt all den information rör ens ärende hos Lantmäteriet och andra berörda myndigheter.

Fråga Lantmätaren är bara en av många internettjänster som Lantmäteriet erbjuder i dag. Tanken med dessa är inte att de ska ersätta den personliga servicen utan vare ett komplement för dem som av olika anledningar inte kan, vill eller finner det praktiskt att besöka eller ringa Lantmäteriet på dess besöks- och telefontider.