sandviken

Sandvikens kommun satsar mer på integration

Sandvikens kommun utökar nu satsningen på ökad integration inom föreningsliv och skolor och vill också ingå i en satsning från regeringen.

Projektet heter "Boll och lek" och sker i samarbete med Sandvikens IF, och kommunen satsar nu ytterligare 200 000 kronor.

I ett brev till Arbetsmarknadsdepartementet undrar kommunen om projektet passar in i regeringens särskilda insatser mot främlingsfientlighet och om de kan få ta del av de insatserna.