sandviken

Sandvikens kommun kan få stor kostnadsökning

0:33 min

Omsorgsförvaltningarna i Sandviken kan få en kraftig kostnadshöjning på uppemot 60 miljoner kronor till nästa år. Orsaken är att det kan komma att krävas mer personal inom äldre- och demensvården.

Det är en statlig utredning som undersöker möjligheterna att kräva mer personal inom äldre och demensvården. Främst är det personalstyrkan nattetid som kan komma att utökas.

Förslaget kan tillsammans med förslaget om ökad bemanning inom särskilda boenden sammanlagt innebära en ökad kostnad för Sandvikens kommun med uppemot 60 miljoner kronor.

Robert Sten som är ordförande i äldreomsorgsnämnden i Sandviken tror dock att de här pengarna inte ska behöva tas från kommunens egen budget.

– Vi förutsätter naturligtvis att när man kommer med ytterligare krav att det också är något som ersätts av staten. Om det inte blir så får det bli en omprioritering bland kommunens verksamheter och något annat får stå tillbaka, säger Robert Sten.