Gävle

Grovt företagsfiffel åtalas

En Gävlebo har vid Gävle tingsrätt åtalats för grovt penninghäleri och grovt bokföringsbrott sedan han förmått Skatteverket att felaktigt betala ut mer en halv miljon kronor på sitt företags konto. Misstänkt häleri blev det när han sedan förde pengarna vidare till en annan persons konto.

Enligt åklagare är utbetalningen i praktiken ett resultat av bedrägeri i ett företag med mycket rörig bokföring.

Miljoner borttrollade

Sammanlagt har mannen år 2009 struntat i att bokföra in- och utbetalningar för 13 miljoner kronor. Han har inte heller upprättat någon årsredovisning varför åklagaren i sin stämningsansökan bara kan konstatera att bokföringen inte ger några som helst ledtrådar om vad som egentligen hänt i företaget under det aktuella året.

nyheterna.gavleborg@sverigesradio.se