Ett år efter storbranden

Sandvik förbättrar kemikaliesäkerheten

1:45 min

Efter storbranden på Sandviks trådfabrik för ett år sedan satsar nu företaget på att öka säkerheten vid kemisk ytbehandling av metaller, så kallad betning. Förutom Kemikalieombud som ska övervaka kemikaliehanteringen ska till 2013 en helt ny och säkrare betningsanläggning byggas på trådfabriken.

Behovet av säkrare kemikaliehantering är den kanske viktigaste lärdomen av den storbrand som bröt ut på Sandvik Materials Technologys, SMT:s, trådfabrik i Sandviken tidigt på morgonen 14 april förra året.

I dag - på årsdagen av branden är det kunskap som också förmedlas till de anställda på trådfabriken. Det berättar Ulrica Porath, kommunikatör vid SMT i Sandviken

- Vi uppmärksammar branden genom att lägga ut information till alla på vårt intranät. Vi berättar om vad som hände och om vad vi har gjort under det år som nu har gått.

Felaktig kemikaliehantering

Branden har utretts av både räddningstjänsten och Sandviks försäkringsbolag och det står i dag klart att det var brister i kemikaliehanteringen i fabrikens betningsanläggning som var orsaken till att det började brinna.

- Det var när en säck med natriumhydroxid skulle tömmas i ett betbad som det gick snett. Det skedde en explosion som antände trätaket i byggnaden. Efteråt framkom att en etikett som skulle ha funnits på kemikaliesäcken tydligen hade fallit bort, berättar Ulrica Porath.

Säkerheten ska förbättras

Fel kemikalie kan alltså ha hällts i fel betbad för metallbearbetning. Det misstaget får inte upprepas och SMT i Sandviken har efter branden vidtagit en rad åtgärder som ska förbättra kemikaliesäkerheten.

- Vi har startat projektet "Säker kemikaliehantering" som ser över hela kedjan från beställning och inköp av kemikalier till mottagning, användning och förvaring. Dessutom har har det inrättas särskilda Kemikalieombud som ansvarar för hanteringen i det dagliga arbetet, berättar Ulrica Porath.

En ny betningsanläggning byggs

Den viktigaste åtgärden är emellertid att Sandviks styrelse nyligen tagit beslutet att investera i en helt ny och betningsanläggning på den eldhärjade trådfabriken i Sandviken.

- Den ska stå klar 2013 och blir en säker, sluten betning i form av en tunnel som reducerar brandrisken. Även trätaket över betningsanläggningen ska ersättas av en annan och mer brandsäker lösning, avslöjar Ulrica Porath.

Storbranden har kort sagt gett lärdomar som enligt Ulrica Porath nu kan utnyttjas till förbättringar och nyinvestering.

- Ja vi har lärt oss en hel del och kommer nu att se över alla betningsprocesser i hela Sandvinken, säger hon.