Lönar sig att anmäla vården

Att anmäla sitt missnöje med vården till patientnämnden har effekt. Ett tydligt exempel på det är att antalet anmälningar om kränkande bemötande har minskat kraftigt i år. Förbättrad remisshantering är en annan effekt av anmälningar till Patientnämnden.

Men tydligast är alltså att ärenden som gäller dåligt bemötande har minskat under det senaste året, efter att under 2001 till 2003 har ökat rejält.
En parallell till detta faktum är att antalet stafettläkare ökade under samma period - 2001 till 2003. I år har Landstinget dragit åt svångremmen, och antalet hyrläkare har sjunkit.
Men att det är stafettläkarna som har misskött sig i kontakten med patienter är inte en självklar slutsats, det säger patientnämndens kanslichef Kristin Ahne till Radio Gävleborg. Visserligen har de stafettläkare som fått en anmälan mot sig inte fått komma tillbaka till den arbetsplats de tillfälligt arbetat, och siffrorna talar också ett rätt tydligt språk. Men Kristin Ahne säger att det också kan bero på satsningar och utbildningar inom sjukvården just när det gäller bemötandet.