Energisamarbete mellan Gävle och Ockelbo

Gävle Energi slår ihop sina närvärmeanläggningar med Ockelbo Fjärrvärme AB i ett nybildat energibolag.

I Gävle berörs värmeproduktionen i Bergby, Norrsundet, Hedesunda och Forsbacka av affären. För det nya samarbetsbolaget. Finns en uttalad ambition att det ska växa och kunna erbjuda närvärme även utanför Gävle och Ockelbo.

VD för det nya bolaget blir Ockelbo Fjärrvärmes nuvarande VD Conny Malmkvist som säger att det nya bolaget kommer att säkra leveranser och ge större möjligheter till utbyggnader.