Skitproblem

Från årsskiftet blir det förbjudet att gräva ned latrinavfall på soptippen.Tanken är att det ska komposteras.
Men idag finns ingen lösning för hur latrintunnor från fritidshus och bajamajor ska kunna tömmas på ett säkert sätt med tanke på arbetsmiljö och smittskyddsrisker.

Det har inneburit att kommuner iställets söker dispens hos länsstyrelsen.