Tjernobylolyckan gav cancer i Sverige

Tjernobylkatastrofen 1986 orsakade cancerfall i Sverige. Det visar en stor forskarstudie som under drygt fem års tid kartlagt sambandet mellan det radioaktiva nedfallet och uppkomsten av cancer.

Radio Gävleborg berättade redan 2001 om den här studien, men inte förrän idag har en vetenskaplig tidskrift efter faktagranskning valt att publicera resultaten.
Forskarna bakom studien har följt sammanlagt mer än 1,1 miljoner människor i de sju nordligaste länen och av resultatet framgår att strålningen från nedfallet påskyndade tillväxten av redan bildade tumörer, snarare än att den gav upphov till nya tumörer. Drygt 22 400 personer drabbades av cancer under åren 1988 fram till och med 1996. Enligt forskarnas nu statistisktr säkerställda beräkningar fick 849 personer cancer på grund av nedfallet.
Studien som genomförts av forskare vid Linköpings och Örebro universitet samt Landstinget i Västernorland är omstridd. Den refuserades först av flera vetenskapliga tidskrifter, men har nu alltså till slut godkänts och publicerats av Journal of Epidemiology and Community Health.

Vid Strålskyddsinstitutet (SSI) uttryck dock tvivel inför forskargruppens slutsatser. Myndigheten har nämligen själv beräknat att endast omkring 300 svenskar kommer att drabbas av Tjernobylrelaterad cancer under perioden fram till 50 år efter olyckan.