Två av tre nappade på gratis hälsokontroller

Gävleborgs län tillhör de län i landet som har högst dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar - men kanske är trenden på väg att brytas. De gratis hälsokontroller för 35- och 40-åringar som primärvården i Gästrikland har satsat på de senaste åren har fått god respons, och i fjol nappade 66 procent på erbjudandet.

Snart väntas även primärvården i Hälsingland erbjuda sina 35- och 40-åringar samma hälso- och riskbedömningsprogram.

Skillnaden mot tidigare satsningar är främst att sjukvården på det här viset når människor innan de blivit sjuka, och största vikten läggs inte vid den fysiska kontrollen utan vid det samtal om levnadsvanor som patienten för med distriktssköterskan.

Ett liknande projket från Västerbotten visar att länet tio år efter att man börjat arbeta så här hade en 36-procentig nedgång i hjärtinfarktdödligheten.