Dokumentet om mig - ska föra min talan

Vilken är min dygnsrytm, vilka möbler är viktiga för mig, hur vill jag vara klädd och vad föredrar jag att dricka? För att i möjligaste mån få mina önskemål uppfyllda har Gävle Kommun nu tagit fram en trycksak - Dokumentet om mig - och tanken är att det ska komma till användning den dag du inte kan föra din talan.

En som önskat att hon hade fyllt i ”Dokumentet om mig” är Lii Tjörneryd från Gävle som drabbades av skallskador i samband med en trafikolycka för 13 år sedan, och tillfälligt förlorade talförmågan. Hon säger till Radio Gävleborg att hennes rehabilitering hade underlättats avsevärt om personalen hade känt till vad hon gillade att göra. Till exempel blev Lii satt att väva - något som hon inte upskattade. ”-Jag vävde för att komma därifrån”, säger hon. När det så småningom kom till personalens kännedom att hon tyckte om att sjunga blev rehabiliteringen genast lustfylld.

Eva Molarin vid Gävle kommun, med övergripande ansvar för hemtjänsten säger att ”Dokumentet om mig” kan underlätta deras arbete. Inte minst när anhöriga är oense om hur vårdtagaren vill ha saker och ting.

Sedan är det väl inte alla önskningar som går att uppfylla. ”-vi har ju ingen vinlista, direkt”, säger Eva Molarin.