Många kommunanställda med utländsk bakgrund i Gävle

Gävle är en av de kommuner i Sverige som har propotionellt flest kommunanställda med utländsk bakgrund. Det visar en färsk undersökning från Integrationsverket.

10,2 procent av de kommunanställda i Gävle har en utländsk bakgrund - att jämföras med att 11½ procent av invånarna i Gävle har utländsk bakgrund.

Däremot, när man tittar på vilka befattningar anställda med utländsk bakgrund har, finner man att de är överrepresenterade i lågstatusyrken.