Ockelbos elever fullföljer gymnasiet bäst

Ockelbo är den kommun i länet som har flest elever som fullföljer sin gymnasieutbildning. 86 procent av Ockelbos elever fullföljer utbildningen. Sämst är eleverna i Bollnäs där 69 procent fullföljer gymnasieutbildningen.

Hofors är den kommun som har den största andelen gymnasieelever som fortsätter på högskolan. 44 procent. Sämst är Ljusdal med 27 procent.

Den kommun som procentuellt har flest gymnasieelever som avbryter sina studier efter ett år är Älvkarleby. Var tjugonde elev slutar där i förtid visar Skolverkets senaste undersökning.