Slutplädering i kopplerirättegång

Kammaråklagare Christer Sammens yrkade på fredagsförmiddagen på mycket kännbara fängelsestraff för de båda huvudmännen i den omfattande kopplerirättegången som är inne på sin sista dag vid Bollnäs tingsrätt.

Efter tre och en halv dags förhandlingar var alltså rättegången i kopplerihärvan i Bollnäs inne i sitt slutskeende på fredagen. Den målsägande flickan som har varit försvunnen dök som väntat inte heller på fredagen upp till rättegången heller och de fyra åtalspunkterna hon skulle höras om avhandlades snabbt.

Därför hade kammaråklagare Christer Sammens redan på förmiddagen hunnit med sin slutplädering. Där pekar Sammens på ett antal punkter som han anser talar för att de båda huvudåtalade männen, 38 och 46 år gamla, sysslat med omfattande och grov brottslighet.

Sammens menar att männen varit väl medvetna om att flickorna befann sig i en socialt besvärlig situation - det har männen utnyttjat genom att bjuda dem på alkohol och i vissa fall även narkotika. Dessutom har männen lockat med pengar. Det har varit inkörsporten som så småningom gjort att flickorna ställt upp på sex mot betalning. Flickorna hamnade i en beroendeställning till männen, menar Christer Sammens.

I kombination med flickornas ålder när det började, de flesta var då i 15 - 16 års åldern, och att verksamheten hållit på under så pass lång tid, i ungefär fyra år, gör att Sammens vill se mycket kännbara fängelsestraff för båda männen. Möjligvis kortare straff för 38-åringen som inte varit lika aktiv som 46-åringen.

Under eftermiddag skulle rättegången fortsätta med försvarsadvokaternas slutpläderingar.