Rökförbud också för patienterna

Det är inte bara personalen som ska förhindras att röka när Landstinget Gävleborg 1 januari inför sin nya rökpolicy. Inte heller patienterna kommer att som i dag tillåts röka på avdelningarnas balkonger och uteplatser.

Patienterna hänvisas istället till de fåtaliga rökplatser som personalen ska få använda. Problemet är bara dessa platser ligger långt från vårdavdelningarna.
För svårt sjuka patienter - exempelvis patienter i livets slutskede kan det därmed vara omöjligt att ta sig till rökzonerna säger Inger Nordmark, verksamhetschef vid den onkologiska avdelningen vid Sjukhuset i Gävle. Hon tillägger att det inte är ovanligt att även döende vill röka och hon lovar att försöka ge patienterna den möjligheten även under Landstingets ny hårdare tobaksreglemente.
Gävleborgs socialdemokratiskt landstingsråd Ann-Margret Knapp är däremot av annan mening. Balkongrökning ska inte vara tillåten för någon, eftersom det kan utsätta icke-rökarna på avdelningen för obehag, säger Ann-Margret Knapp.