Stort narkotikamissbruk i Gävleborg

De senaste fem åren har antalet personer som döms för narkotikabrott i Gävleborg ökat med omkring 200 procent. Även när det gäller narkotikabeslagen handlar det om en tredubbling de senaste åren.

Gävleborgs län avviker därmed mot betydligt lägre genomsnittliga siffror för riket som helhet. Orsaken är dels att det verkligen finns ovanligt mycket narkotika i länet, dels på att polisen blivit effektivare.
Samtidigt kan just nu också en mer positiv tendens utläsas i färska statistiska undersökningar på området; drogtestandet minska bland länets unga.
Jämfört med det Svenska riksgenomsnittet är det förhållandevis få ungdomar i Gävleborg som provar narkotika. Det trots att länets unga alltså har större tillgång till narkotika, än vad som är fallet för landet i sin helhet.
Det här stod klart när anti-drogorganisationen ECAD - European Cities Against Drugs - under fredagen samlades till konferens i Gävle. Gävleborgs län är för övrigt det enda länet i landet i vilket samtliga kommuner har anslutit sig till ECAD.