Litterär kraftsamling i Gävle

I dag första advent håller Gävle stadsbibliotek för första gången på närmare 70 år en lokal bokmässa. Intentionerna är att evenemanget ska återkomma årligen, beroende dock på hur stort intresset från Gävleborna visar sig vara.

Drygt 35 författare kommer under dagen finnas på biblioteket, för att antingen berätta om sina verk eller erfarenheter från författarbranchen.
Gemensamt för samtliga är att de bor i Gävle eller har sitt ursprung i Gävle. Bland de deltagande författarna återfinns därför också naturligt nog Radio Gävleborg välkända medarbetare Charlotta Cederlöf och Ulf Jönsson.
Bibliotekschefen Conny Persson som tagit initiativet till arrangemanget säger till SR Gävleborg att en målsättning med bokmässan är att den ska fungera som en oas i skyltsöndagsstressen.