Abortvården räcker inte till

Sex av tio kvinnor saknar stöd i samband med aborter. Det visar en undersökning som Uppsala universitet gjort. 499 kvinnor som gjort abort fick svara på en enkät, och 61 procent uppgav att dom tycker att abortvården inte räcker till när det gäller alla de livsfrågor som aborterna väcker.

Enligt undersökningen är det alltså sex av tio kvinnor som anser att de saknar stöd i existentiella frågor i samband med abort av ett foster.

Samtalsstödet är frivilligt

Visserligen erbjuder frivilliga samtal, men studien visar också att en majoritet av kvinnorna avstår från att delta i dem. Det är också den viktigaste lärdomen från undersökningen anser läkaren Lena Moeglin i en kommentar i DN i dag:

-Alla kvinnor borde träffa en kurator, säger hon.