Söderhamn

Start för provborrning i havsbottnen

Om ungefär en vecka ska havsbottnen utanför Storjungfrun undersökas som ett led i planerna på att anlägga en storskalig vindkraftspark där. Just nu är en borrplattform som ska användas vid prospekteringen på väg från England till Söderhamn

Det är vindkraftsföretaget wpd som ligger bakom planerna på en vindkraftspark med 70 verk, som vill veta vad det finns för förutsättningar för storskalig vindkraftsproduktion utanför Söderhamn. Det berättar Göran Dalén, VD vid wpd:

- Vi ska borra 30 meter ner i havsbotten för att exakt ta reda på hur havsbottnen ser ut där vindkraftsverken ska placeras. Borrplattformen som är på väg ska både borra och ta upp bottenprover, berättar han.

Jättelik anläggning planeras

Vindkraftparken med 70 verk ska byggas ca 11 kilometer från fastlandet, sydost om Söderhamn vid Storjungfrun. Den uppskattade årliga produktionen förväntas bli upp till 0,8 TWh (800 miljoner kWh), vilket motsvarar el för 160 000 hushåll.

Nödvändiga undersökningar

Byggstarten av vindkraftsanläggningen är planerad till 2016 och allt ska stå klart ett år senare. Inledande provborrningar är en absolut förutsättningar för att kunna komma igång med anläggandet av vindkraftsparken säger Göran Dalén.

- Vi måste exempelvis veta om havsbottnen består av stenhårt berg eller 30 meter mjuk lera. Det är helt avgörande för vilken teknik som som ska användas vi bygget, konstaterar han.

Hopp om nya jobb

Visserligen krävs specialistkunskap för att bygga till havs men projektet kommer ändå att generera många lokala arbetstillfällen tror Göran Dalén.

- Många stora och små fartyg kommer exempelvis att kräva underhåll och service och det kommer att bli hög aktivitet i hamnen. Det är svårt att ge en siffra på hur många nya jobb det ger, men vår ambition är förstås att så långt som möjligt utnyttja lokal arbetskraft, säger han.