Bärplockarmöte i Söderhamn

Bärplockarna är regeringens ansvar

0:45 min

Dagens stormöte i Söderhamn där polis och politiker träffade den bulgariska ambassadören för att diskutera problemen inom bärplockarbranschen, var ett första steg mot förbättrade villkor för bärplockarna. Det tyckte flera av de lokala politiker och kommunala företrädare som deltog.

- Vi kom så långt att vi insåg att vi måste ha ett fortsatt samlat forum där bärplockarna problem kan behandlas. Vi förstod också att det här är en stor nationell och internationell fråga som vi inte själva kan lösa här i Söderhamn.

Det säger Söderhamn kommuns tekniske chef Lars Stål som understryker att kommunen ser anstormningen av bärplockare som något mycket större än ett isolerat kommunalt nedskräpningsproblem. Det är snarare en fråga för Sveriges och Bulgariens respektive regeringar som nu på allvar måste vidta åtgärder mot en situation som just nu inte är bra för något av de båda länderna, hävdar han.

Kräver drägliga arbetsvillkor

Även Söderhamns politiker vill att bärplockarnas levnadsvillkor nu lyfts upp på regeringsnivå. Det socialdemokratiska kommunalrådet Sven-Erik Lindestam som också deltog i dagens möte med den bulgariska ambassadören vill se bättre villkor för bärplockarna som kommer till Sverige:

- De som anställer måste kunna garantera en minimilön och drägliga arbetsförhållanden. Den diskussionen har vi redan haft när det gäller Thailändska medborgare och jag tycker att den också ska omfatta migrerande arbetskraft inom EU, säger han.

Inget isolerat problem

Enligt Sven-Erik Lindestam är de Bulgariska bärplockarna bara en del av den säsongsarbetskraft som varje år skördar apelsiner i Spanien, Oliver i Grekland och så bär i Sverige.

- De är alltså en säsongsrelaterad arbetskraft som finns överallt i Europa och därför tycker jag att det vore rimligt om det också fanns ett internationellt regelverk som reglerade arbetsvillkoren, säger han.